Služby

Proofread

Revize je proces opravy gramatických, pravopisných a interpunkčních chyb v textu. Revize i úpravy mají za cíl zlepšit kvalitu psaného textu.
Korektura

Oprava gramatiky a interpunkčních znamének

Two column image

Účelem jazykové korektury je důkladná kontrola písemného textu, zda neobsahuje chyby, a provedení nezbytných oprav, aby byla zajištěna přesnost, přehlednost a ucelenost. Je to klíčový krok v procesu psaní, který umožňuje odstranit gramatické, pravopisné a interpunkční chyby. Korektury se také zaměřují na zlepšení obecného toku, soudržnosti a čitelnosti textu. Díky pečlivému zkoumání dokumentu pomáhá korektura identifikovat a opravit chyby, které mohly být přehlédnuty v počátečních fázích psaní a editace. Výsledným cílem korektury je vytvořit vypilovaný a bezchybný text, který účinně předá čtenáři plánované sdělení.

Editace textu

Korektury a korektury stylu

Two column image

Cílem editace textu je zdokonalit a vylepšit písemný dokument, aby se zlepšila jeho celková kvalita, srozumitelnost, soudržnost a účinnost. Úprava textu zahrnuje komplexní přezkoumání obsahu, stavby, jazyka a stylu textu, čímž se zajistí, aby splňoval zamýšlený účel a účinně zprostředkoval sdělení cílovému publiku.

Zajímá vás tato služba?

hat