Statistiky plagiátorství ve Spojených Státech a v Evropě

Plag.cz je jediný poskytovatel statistických údajů co se týká plagiátorství pro evropské i americké instituce. Poskytujeme také statistiky plagiátorství pro veřejné použití. Níže si můžete prohlédnout několik map se statistikami plagiátorství pro Evropu a Spojené státy.

Všechna data se počítají na základě dokumentů nahraných uživateli. Nabízíme pouze statisticky významné údaje, kde tolerance chyb s určitou mírou spolehlivosti 95% nesmí překročit 10%. Poskytnuté údaje jsou pro rok 2014.

Statistiky plagiátorství v Evropě

Statistiky plagiátorství v EvropěStatistiky plagiátorství v Evropě – ve statistikách plagiátorství je mezi evropskými zeměmi velký rozdíl. Sazby plagiátorství se liší od 26,1% v Rumunsku až na 4,7% v Dánsku, což naznačuje, že pro jejich snížení lze ještě mnoho zdokonalit. Všimli jsme si také některých vztahů v sazbách plagiátorství v porovnání s klimatickými podmínkami a bohatstvím země.

Na mapě plagiátorství je patrné, že lidé žijící v zemích s teplejším klimatem, jako je Itálie, Španělsko, Řecko a Portugalsko, mají tendenci napodobovat více než ti z chladnějších zemích, jako je Norsko, Švédsko, Spojené království a Finsko.

Dalším aspektem jsou patrně ceny za kontrolu plagiátorství v chudších zemích, jako je Rumunsko, Bulharsko, Litva a Rusko. Lidé z těchto zemí zahrnují více neoriginálního obsahu ve svých spisech ve srovnání s těmi z bohatších zemí.

Průměrná míra plagiátorství ve všech analyzovaných zemích je 15,4%. Ve srovnání s Dánskem je třeba říci, že existuje nepřijatelná situace plagiátorství v celé Evropě a k nápravě situace je třeba vykonat hodně práce.

Error: map with the specified ID doesn't exist!

Statistiky plagiátorství ve Spojených státech

Statistiky plagiátorství ve Spojených státechStatistiky plagiátorství ve Spojených státech jsou podobné Evropě. Ve Spojených státech je také masivní rozdíl v oblasti statistiky plagiátorství v rámci všech států. Míra plagiátorství se liší od 6,4% v severovýchodním státě Vermont až na neuvěřitelných 24,2% v jižním státě Louisiana. Tento významný rozdíl ukazuje kapacitu pro snížení plagiátů napříč Spojenými státy.

Nejhorší situace plagiátorství je v jihozápadní a jihovýchodní části Spojených států. V oblasti jihovýchodní USA se míra liší od 9,4% v Marylandu až na 24,2% v Louisianě. Celková statistika plagiátorství je průměrně 15,9% v celé oblasti.

V jihozápadní části USA je průměr ještě vyšší – 18,8%. Nejnižší skóre je v Oklahomě, kde je to jen 14,0%, a nejvyšší je v Texasu, kde je 21,8%.

Statistický průměr v plagiátorství je lepší v západní části země, kde je 13,8.%. Západní část ukazuje významně nižší skóre podobnosti nacházející se v nahraných novinách, zatímco jižní státy mají mnohem vyšší shody ve svých novinách. Takový rozpor je podobný v Evropě, kde země Jihu, jako je Španělsko, Itálie a Řecko mají vyšší míru shody.

Celkovou nižší míru plagiátorství mají v oblasti středozápadu a severovýchodu USA. Průměrná míra plagiátorství na středozápadě spočívá na 12,7%, nejnižší skóre dosahují s 6,7% ve Wisconsinu. Průměrná míra kopírování textu na severovýchodě je pouze 10%, čímž jim náleží vyznamenání za dosažení co nejnižšího skóre napříč Spojenými státy.

Velký kontrast ve skóre ukazuje na potenciál, kdy by v rámci těchto dvou zemích a jejich regionech mohl být nepůvodní obsah v písemných pracech snížen.

Error: map with the specified ID doesn't exist!
Zde se podívejte na funkce našeho programu na kontrolu plagiátorství!