Funkce kontroly plagiátorství

Najděte úžasné funkce naší kontroly plagiátorství

Pokročilé skórování

Místo pouhého zobrazení skóre podobnosti vám nabízíme mnohem více informací, abyste mohli vyhodnotit kvalitu své práce.

Plagiarism checker advanced scoring

Všechny zprávy mají skóre podobnosti. Toto skóre ukazuje, kolik podobností je ve vašich dokumentech.

Skóre podobnosti se počítá tak, že se počet shodných slov započítá do počtu slov celkem.

Například pokud váš dokument obsahuje 1000 slov a skóre podobnosti je 21 %, znamená to, že ve vašich dokumentech je 210 shodných slov.

Skóre podobnosti v plagiátorství

Toto skóre ukazuje riziko plagiátorství ve vašem dokumentu. Toto skóre obecně hodnotí množství podobností. Čím větší je blok podobnosti, tím větší je riziko plagiátorství.

Vezměme si například 100stránkovou práci pouze s 1% podobností. Pokud budou všechny podobnosti soustředěny pouze na jednu stránku, bude naše skóre rizika plagiátorství vykazovat nejvyšší hodnotu. Budete upozorněni na možné případy plagiátorství s nízkou hodnotou podobnosti.

Náš výzkum ukázal, že tato funkce detekuje plagiát s přesností 94 %.

Skóre rizika plagiátorství

Parafrázování je rostoucí metoda v oblasti plagiarizace. Abychom se vypořádali s parafrázováním, přidali jsme parafrázové skóre.

Toto skóre ukazuje, jaká část textu je přepsána.

Parafrázové skóre je obvykle mezi 1 % a 8 %. Vysoké skóre parafráze může signalizovat plagiát. Dávejte si pozor na vysoké parafrázové skóre.

Skóre parafrázového plagiátorství

Citace je to, co dělá práci dobrou. Některé dobré citace však mohou být jen součástí většího bloku podobností.

Pro takové případy jsme zavedli koncept nesprávných citací.

Nesprávné citace ukazují, kolik citací je pouze částí větší podobnosti v dokumentu.

Nesprávná citace

Citace jsou součástí každé práce. Citování dalších dokumentů dodává práci důvěryhodnost.

Identifikujeme citace a označíme je zelenou barvou. To vám umožní snadno odlišit dobré citace od jiných podobností.

Citace

Důvěryhodnost příspěvku lze také posoudit podle počtu shod.

Představte si, že máte co do činění s prací s 10% podobností. Která z nich bude vypadat důvěryhodnější - ta, ve které bylo všech 10 % převzato pouze z jednoho zdroje, nebo ta, ve které podobnosti pocházejí z desítek nebo stovek zdrojů?

Plagiátorské shody

Rychlé skóre je zcela nové skóre, které pomáhá zhruba vyhodnotit nahranou práci okamžitě.

Hodnocení s rychlým skóre je zdarma. Rychlé skóre vypočítá odpovídající části a zhruba vyhodnotí skóre podobnosti.

Rychlé skóre se zobrazí během několika sekund. Jakmile nahrajete soubor, rychlé skóre se objeví téměř okamžitě.

Rychlé skóre plagiátorství

Zvýrazněné shody

Pokud je ve vašem dokumentu nalezen jakýkoli druh plagiátorství, budou údaje zvýrazněny pro vaši kontrolu a opravu. Náš systém kontroly plagiátů nabízí určité funkce, které vám pomohou upravit a opravit dokument - dobré citace budou zvýrazněny zeleně, parafráze oranžově a nesprávné citáty fialově.

Příklad zvýraznění plagiátorství

Plagiarism checker sources matches

Viditelné zdroje

Náš nástroj pro kontrolu plagiátů umístí odkazy na zdroje na odpovídající části vašeho dokumentu. Tyto odkazy umožňují opravit jakékoli nesprávné citace, slova a parafráze v dokumentu. Pokud jste si jisti, že citace jsou ve vašem dokumentu umístěny správně, jednoduché ověření z vaší strany vám umožní pokračovat v kontrole a stažení dokumentu.


Detekce parafráze

Vylepšená technologie našeho systému detekuje nejen kopírování a vkládání plagiátů, ale také parafrázované plagiáty. Pokud získáte vysoké skóre parafráze, je důležité dokument pečlivě a důkladně zkontrolovat, abyste předešli riziku plagiátorství.

Příklad detekce plagiátorství

Detekce nesprávných citací

Detekce nesprávných citací

Některé citace mohou učitelé považovat za plagiát, proto je důležité zkontrolovat správnost citace v příspěvku, aby nedošlo k nepříjemným následkům.

Naše kontrola plagiátorství vám dá vědět, které citace jsou dobré - budou označeny zeleně. Rovněž označí fialově všechny citace, které lze rozpoznat jako plagiát, takže budete vědět, jaké citace byste měli upravit.


Vícejazyčná detekce

I když je váš dokument napsán v několika různých jazycích, náš vícejazyčný systém dokáže detekovat plagiát. Proto je náš systém kontroly plagiátů uznáván jako národní systém detekce plagiátů v několika různých zemích.

Vícejazyčná kontrola plagiátorství